Byť fit a schudnúť pomocou VIBRO PLATE za veľmi krátky čas

Svetová a európska majsterka vo fitness  Marietta Žigalová bude vašim trénerom a pomôže vám s fitness tipmi.

Krok za krokom k vášmu vysnivanému telu. Iba niekoľko minút denne a budete vidieť  výsledok.

© Copyright 2011 by inSPORTline Fitness Family - Marietta Zigalova

This page last modified on Saturday, February 20, 2011

Everything I do, I do with full steam

Celá vaša rodina sa stane fit v inSPORTline Fitness Family študiu od pondelka do nedele

Novinový článok

Novinky

Fitness každý deň

Vibro Plate

Krok za krokom

zaujímavé videa

Fitness Family pre deti

Fit for Fun

Zodpovedosť za obsah

Obsah našich stránok bol zostavený veľmi svedomito. Nepreberáme však zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť ich obsahu.

Zodpovednosť za prepojenia

Naša ponuka obsahuje prepojenia na externé webové stránky, na ktorých obsah nemáme žiaden vplyv. Preto za tieto stránky nenesieme žiadnu zodpovednosť. Za obsah odkazovaných stránok je plne zodpovedný ich tvorca alebo prevádzkovateľ.  Dané stránky boli v čase vytvorenia internetového odkazu preverené z hľadiska možného porušovania zákona. Protiprávnosť ich obsahu sa v danom čase nepreukázala. Permanentná kontrola obsahu odkazovaných stránok bez konkrétneho podozrenia na porušovanie zákona však nie je možná. Pri potvrdení protiprávnosti dané prepojenia z našej stránky okamžite odstránime.

Autorské práva

Prevádzkovatelia týchto stránok sa snažia neustále dbať na autorské práva iných, resp. využívať ako vlastné, tak aj licenciou nechránené diela.

Obsah a diela vytvorené prevádzkovateľmi týchto stránok podliehajú autorskému právu v zmysle slovenských zákonov a vyžadujú si písomný súhlas príslušného autora resp. tvorcu. Sťahovanie a kopírovanie týchto stránok je povolené výlučne na súkromné účely, nie pre komerčné využitie.

Ochrana údajov

V prípade, že sú na našich stránkach uvedené osobné údaje (ako napr. meno, adresa alebo e-mailová adresa), deje sa tak pokiaľ možno vždy na báze dobrovoľnosti. Využitie ponúk a služieb je, pokiaľ nie je uvedené inak, vždy možné bez uvedenia osobných údajov.

Prevádzkovatelia týchto stránok výslovne nesúhlasia s použitím kontaktných údajov zverejnených v rámci profilu firmy treťou stranou na zasielanie nevyžiadaných reklamných alebo informačných materiálov. V prípade nevyžiadanej pošty si prevádzkovatelia vyhradzujú právu podniknúť príslušné právne kroky.

Ďalšie právne odkazy

Názvy systémov uvedené na týchto stránkach, ako napr. inSportline a iné, sú registrovanými značkami a/alebo ochrannými známkami príslušného výrobcu a ako také sú chránené zákonom.

aaaaaaaaaaaaiii